พอดีปอนกำลังเป็นผู้ช่วยวิจัยเรื่อง "การเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ไทยภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 : ทัศนะจากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและผู้ปกครองในเขตภาคเหนือตอนล่าง" อยู่ครับ เห็นว่าพวกเราชาวเอ็กซ์ทีนชอบดูหนังกันเป็นอาจิณ อาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้กันมาบ้าง แล้วตอนนี้กำลังจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้กฎเกณฑ์นี้ในประเทศสารขัณฑ์ของเรา

คนที่ยังไม่รู้อาจจะได้ประโยชน์ในการเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมีข้อจำกัดในการดูหนังเพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี หรือหากท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ เพราะความคิดเห็นเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำวิจัยครับ ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ

แต่อย่าด่าปอนน้า ปอนไม่ได้เป็นคนคิดนะครับ....อิอิ แค่มาบอกให้รู้ๆ กันไว้เฉยๆประเภท “ส” ส่งเสริม  ภาพยนตร์ประเภทที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู

() ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี ของชาติ
() ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสังคม ครอบครัว คุณภาพชีวิต การรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
() ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบและจิตสำนึกในเรื่องของการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ประเภท “ท” ทั่วไป  ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป

จะต้องไม่มีลักษณะของเนื้อหาเป็นการต้องห้าม ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ (หมายความว่า จะต้องไม่มีตามข้อห้ามในเรทติ้งประเภท น๑๓+ จนถึง ฉ๒๐+)

ประเภท “น ๑๓+” ภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ขึ้นไป

() ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรง ทารุณ โหดร้าย ขาดมนุษยธรรมและน่ากลัว ที่ ส่อไปในทางสยองขวัญ
() ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางเพศที่ส่อในทางลามกอนาจาร
() ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการสาธิตวิธีการก่ออาชญากรรมหรือใช้อาวุธที่ไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคม
() ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้สิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
() ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับลัทธิหรือคำสั่งสอนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจชักจูงให้เด็ก และเยาวชนหลงเชื่อ
() ไม่มีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในลักษณะของคำหยาบคายหรือลามก

ประเภท “น ๑๕+”  เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

() ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความทารุณ โหดร้าย ขาดมนุษยธรรม หรือสยองขวัญ
() ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางเพศที่ส่อในทางลามกอนาจาร
() ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการสาธิตวิธีการก่ออาชญากรรมหรือใช้อาวุธที่ไม่เหมาะสม อันเป็นเหตุชักจูงหรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคม
() ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้สิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
() อาจมีภาพ เสียง เนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมหรือภาษาที่ไม่เหมาะสมและต้องใช้ วิจารณญาณในการดู
() ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับลัทธิหรือคำสั่งสอนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจชักจูงให้เด็กและเยาวชนหลงเชื่อ

ประเภท “น ๑๘+”  เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

() ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่เปิดเผยอวัยวะเพศ
() ไม่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการสาธิตวิธีการก่ออาชญากรรม อันเป็นเหตุชักจูงหรือส่งเสริม ให้เกิดอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรง
() ไม่มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้สิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ อันเป็นเหตุจูงใจให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

ประเภท “ฉ ๒๐+” ภาพยนตร์เรื่องนี้ ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู

() มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงการมีเพศสัมพันธ์ แต่ต้องไม่แสดงให้เห็นอวัยวะเพศหรือการสำเร็จ ความใคร่ด้วยตนเองหรือผู้อื่น
() มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการสาธิตวิธีการก่ออาชญากรรมอันเป็นเหตุชักจูงใจ หรือส่งเสริมให้ เกิดอาชญากรรม
() มีภาพแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้สิ่งเสพติด
() ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับลัทธิหรือคำสั่งสอนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจชักจูงให้เด็กและเยาวชน หลงเชื่อ

ภาพยนตร์ประเภทที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร

() มีเนื้อหาที่อาจกระทบกระเทือนหรือหมิ่นประมาทต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
() มีเนื้อหาที่เป็นการบ่อนทำลายหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ หรือจงใจ ก่อให้เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามประเทศชาติ
() มีเนื้อหาโดยรวมที่เป็นการเหยียดหยาม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนา หรือไม่เคารพต่อปู ชนียบุคคล ปูชนียสถาน หรือปูชนียวัตถุ
() มีเนื้อหาโดยรวมที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี งามของชาติ
() มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ หรือกระทบกระเทือนต่อ สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
() มีเนื้อหาโดยรวมที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์และเห็นอวัยวะเพศในลักษณะลามกอนาจาร

ปอนเองครับ
Comment

Comment:

Tweet

ดูเกณฑ์ของเขาแล้ว ติดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมกับเกาหลีเหนือได้ในไม่นานนี้ล่ะครับ

#10 By ลุงอ้วน (124.121.104.226) on 2009-09-18 06:28

เรื่องจัดเรทหนังเนี่ย เห็นเด็กอายุไม่ถึง 18 บ่นมากเลยค่ะ ว่า โห แล้วฉันจะได้ดูไหมเนี่ย big smile

#9 By นกจร on 2009-08-21 09:10

คนที่เหนื่อยก็น่าจะยังเป็นพ่อแม่อยู่ดี5555+
แต่เอาเถิด ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อแม่แล้ว ก็ย่อมอยากปั้นลูกออกมาให้งามที่สุดsad smile

จะดูหนังทียังคิดมาก

#8 By cool fire on 2009-08-14 14:24

เข้มข้นน่าดูเลยนะคะ น้องปอนปอน...big smile big smile
เห็นแล้วนึกถึงเรตติ้งเกมล่ะคัรบ
ลองนั่งอ่านรายงานการประชุมแล้วโหดพอกัน

"เห็นว่าพวกเราชาวเอ็กซ์ทีนชอบดูหนังกันเป็นอาจิณ"

เกือบอ่านผิดแน่ะ เหอๆๆ

"เห็นว่าพวกเราชอบดูหนังเอ็กซ์ทีนกันเป็นอาจิน" sad smile sad smile

ปล. ทุ่งแสลงหลวงน่าสนใจ ไว้โหวดกับสมาชิกก่อนครับ..
sad smile

#5 By :: KinG MoJi :: on 2009-08-11 20:01

เห็นด้วยกับการที่จัดเรตครับ เนื้อหาครอบคลุม รัดกุมดี
แต่สไตล์บ้านเราเอาเข้าจริงจะคุมได้หรือเปล่าครับ
เพราะผมคิดว่ากระบวนการคุมจริงๆมันน่าจะเกิดหละหลวมหรือช่องโหว่ (ไม่ว่าจะเกิดจากเจ้าของธุรกิจที่เสียผลประโยชน์เอง หรือ จนท อื่นๆที่ปล่อยปละละเลย)
embarrassed

#4 By ลิงกับหมู on 2009-08-11 14:16

มีแต่ตัวหนังสืออ่ะ
ขี้เกียจอ่าน
ขอรูปรับปริญญาได้ป่ะquestion

#3 By ชัย (161.200.255.162) on 2009-08-11 01:30

ใช่แล้วครับ รัดกุมมากๆ เลยครับคุณ Old Mustang เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ อเมริกา เกาหลี สิงคโปร์ ที่ปอนเอามาศึกษาเปรียบเทียบ ของเรารัดกุมป้องกันการเลี่ยงบาลีได้ดีเยี่ยมครับ sad smile confused smile

#2 By ปอนปอน on 2009-08-10 23:13

ถึง คุณปอน

อืม...ดูจากกฏที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะรัดกุมอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าพอถึงเวลาเอามาใช้ปฎิบัติจะออกมาเป็นแบบไหน แต่ก็ทำใจไว้ล่วงหน้าไว้แล้วล่ะครับ sad smile

#1 By Old Mustang on 2009-08-10 23:07

free counters